Bộ bàn tròn xuất khẩu 4 ghế đơn LIVING

15.000.000 

Bộ bàn ăn LIFUMI bao gồm:

  • Kích thước bàn: 800*800*750 
  • Kích thước ghế đơn 565*520*760